Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE IK) TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001, mint vezető konzorciumi partner által koordinált pályázat eredményeként, az ún. FIRST (Future Internet Research, Services, Technology) projekt keretében egy kutatáskoordinációs központ jött létre. Ennek alapvető szerepe Magyarország számára a Jövő Internete (Future Internet) témakörhöz kapcsolódó országos kutatások, valamint kutatási projektek összefogása, koordinálása, és projekt szintű továbbfejlesztése. Az Internet által generált technológiai, tudományos, gazdasági és társadalmi jótékony fejlődés hatásai miatt az FP7, valamint a 2014-2020 között az ezt követő Horizon 2020, Európai Unió szintű pályázatokban még inkább az Internetre épülő K+F+I tevékenységek kapnak teret és támogatást. A Jövő Internete témakörhöz tartozó, zászlóshajó IKT projektek meghatározó szerephez jutnak az elkövetkező hét éves időszakban, mivel ezekre tudnak ráépülni a társadalmi élet más korszerű szolgáltatásai is.

Társadalmi léptékben mérve a téma rendkívül rövid időn belül (2-3 év) hozni fogja eredményként az új IKT technológiákat és szolgáltatásokat, ezért a Jövő Internete, EU szintű pályázati kiírások több éves nemzetközi együttműködésekre épülő, összehangolt K+F+I tevékenység végzésen alapuló garanciákat kérnek. Objektív okok miatt ezt a feltételt egyetlen belföldi egyetem, kutató intézet, vagy az adott pályázati kiírásra ad-hoc létrehozott konzorcium nem képes teljesíteni.
abra_27
A FIRST projekt keretében létrehozott FIRCC egy olyan központ, amelynek célja és feladata az EU-s és más pályázati kiírásokra való felkészülés és pályázás. Ennek keretében szoros kapcsolatot épít ki a brüsszeli infó-kommunikációs és technológiai pályázati kiírásokat készítő fórumokkal, a belföldi és a külföldi neves kutató intézményekkel, szervezettekkel, valamint a nemzetközi szinten elismert, komoly know-how-val rendelkező IKT profilú cégekkel, társaságokkal. Ezekkel szakmai és kooperációs együttműködéseket alakít ki és a Jövő Internete témakörben potenciális projektek generál.

A FIRCC a FIRST projekt futamideje alatt erőteljesen segíti a kutatási tevékenység országon belüli és kívüli népszerűsítését (FIRCC 1. Fázis). A Jövő Internete területén a FIRST projekt alprojektjei számára szervezett módon speciális IKT tudástranszfer céljából intenzív tanfolyamokat szervez belföldi és/vagy külföldi neves szaktekintélyek bevonásával. A központ ugyanakkor támaszkodik a mindenkori aktuális projekt(ek) struktúrájára és eredményeire is. A FIRST projekt futamidejének második felében (FIRCC 2. Fázis) Horizon 2020 projekt indítás céljából magyar részvétellel pályázatot készít az intézet az időközben végzett kapcsolatépítő munka eredményeként megjelenő partnerekkel együtt. Ez a tevékenység folytatódik a FIRST projekt eredményeinek fenntartási időszakában is (FIRCC 3. Fázis: 5 év), amikor további nemzetközi projektek generálása és pályázatok megírására kerül sor.
abra_28
A FIRCC központ tevékenységének eredményeként olyan felhasználói termékek (tananyagok, know-how riportok, publikációk, tesztbedek, prototípusok, stb.) jelennek meg, amelyeket részben a FIRST projekt futamidő utolsó szakaszában, részben az azt követő öt évben közvetlenül használni lehet a felsőoktatás különböző szintjein, valamint további projektek generálásához.

A FIRCC központ a FIRST projekt futamideje alatt a Debreceni Egyetemen belül jön létre és végzi tevékenységét az Igazgatói Tanács jóváhagyása mellett. A FIRST projekt fenntartási idejére a FIRCC igény szerint önálló központtá válik, amelynek működéséhez szükséges finanszírozási feltételeket a jelenlegi konzorciumi tagokból és további társuló intézményekből, cégekből álló szponzorok fogják biztosítani.
Elérhetőségek
InformációkTÁMOP-4.2.2.C-11/1/
KONV-2012-0001