Kapcsolat

FIRCC.UNIDEB.HU
Copyright © 2013-2014

Bejegyezés részletei

Véges forrású klaszter hálózatok hatékonyság analízise

Időpont: 2015.02.20. (péntek) 9:00

Helyszín:  IK Kari Tanácsterem I130
Előadó: Tóth Ádám
Előadás címe: Véges forrású klaszter hálózatok hatékonyság analízise

Absztrakt:  

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a számítástechnikai hálózatok heterogén elosztott erőforrásainak használata, mint például a számítógépes grid rendszereké, így ezek vizsgálata kiemelt fontosságú. A minél hatékonyabb erőforrás-kihasználás végett, a jobok ütemezése komoly kihívások elé állítja a rendszerüzemeltetőket. A hálózathoz érkező jobok elosztása jelentős befolyással rendelkezik mind a rendszer hatékonyságára, mind annak energiafelhasználására. A hatékony ütemezésen felül a számítógépes grid rendszer energiafelhasználása létfontosságúvá vált a grid méretének gyors növekedésének és a „zöld” hálózatra való törekedésének köszönhetően. A leggyakrabban használt módszerek az energiafogyasztás csökkentésére a Dynamic Power Managementtel kapcsolatosak. Célszerű olyan algoritmusokat vizsgálni, melyek a lehető legnagyobb teljesítmény mellett a lehető legkevesebb energiát használják fel.
Az érkező jobok pufferelésének szempontjából három esetet vizsgáltam: Seperate Queue, Class Queue és Common Queue.
A rendelkezésre álló számítógépeket három különböző csoportba soroltam. A csoportba sorolás két szempont szerint történt: teljesítmény (High Performance) és energiafelhasználás (Energy Efficiency).
Következő általános elveket használtam a jobokkal kapcsolatban:

  • bármely szerver feldolgozhatja
  • sorrendi (First Come First Served) kiszolgálási elv alkalmazás
  • nem előrelátóak, ami azt jelenti, hogy kiszolgálás alatt nem felfüggeszthetőek
  • kiszolgálási idő nem ismert a helyi ütemező számára

A véges forrásban lévő egyedek λ paraméterű Poisson-eloszlás alapján generálnak jobokat. A jobok kiszolgálási ideje exponenciális eloszlást követ. Az eredmények és grafikonok kiszámítása és meghatározása nem szimuláció segítségével történt, hanem a MOSEL-2 programcsomag segítségével, ami analitikus eredményeket szolgáltat. Fontos, hogy a vizsgált hálózatok véges forrásúak, mivel ezek jobban mutatják a valós világ körülményeit. A kapott eredmények cégek számára is érdekesek lehetnek ezáltal. Legjobb tudomásom szerint véges forrású klaszter hálózatok rendszerjellemzőivel és energiafelhasználásával még nem végeztek kutatásokat.
A numerikus eredmények azt mutatják, hogy a puffer sémák a vizsgált hálózatok esetében jelentősen befolyásolják a bejövő jobok átlagos válaszolási és várakozási idejét. Továbbá a Common és Class Queue határozottan felülmúlja a Seperate Queue-t. Ezáltal egy jó puffer séma a teljes klaszter teljesítményét növelni tudja energiafogyasztás többlet nélkül.

2015-02-18 14:21:27