Kapcsolat

FIRCC.UNIDEB.HU
Copyright © 2013-2014

Szervezet

A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (Future Internet Research Coordination Center – FIRCC) felépítése, feladatai és működése

  1. Feladatok, szerkezet

A FIRCC alapvető feladatai:

  • Ellátja a jövő internete szakterülethez kapcsolódó kutatások országos szintű koordinációját.
  • Működteti a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Programot és részt vesz a Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform irányításában.
  • Figyelemmel kíséri a jövő internet területén jelentkező kutatási trendeket, a szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatok előkészítését.
  • Kooperációs, illetve know-how transzfer útján megvalósuló szolgáltatásaival támogatja a jövő internete területen végzett hazai kutatásokat.
  • Kapcsolatokat épít ki és tart fenn a potenciális Horizont 2020 partnerekkel. Ennek érdekében látogatásokat, illetve vendég meghívásokat szervez kiemelt fontosságú belföldi és külföldi szervezetekkel, intézményekkel.
  • Elősegíti a jövő internete területén a kutatási trendek, tudományos eredmények, alkalmazásfejlesztések, együttműködési tapasztalatok, legjobb gyakorlatok megosztását. Ennek érdekében konferenciákat, workshopokat szervez.
  • Figyelemmel kíséri és segíti az ipari partnerkapcsolatok kialakulását a jövő internete területén kutatásokat végzők számára.

Ezen feladatoknak megfelelően a Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC), 2015.04.01-től elfogadott és érvénybe lépett új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, az alábbi felépítés szerint működik:

abra_29

Igazgató:
Dr. Mihálydeák Tamás

Tudományos vezető:
Prof. Dr. Sallai Gyula

Nemzetközi és pályázati vezető:
Dr. Bakonyi Péter

Projekt koordinátor:
Dr. Vaszil György

Adminisztratív koordinátor:
Hajduné Pocsai Enikő

A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
A FIRCC magyar nyelvű kiadványa
A FIRCC angol nyelvű kiadványa