Kapcsolat

FIRCC.UNIDEB.HU
Copyright © 2013-2014

Vendégeink

Aurelie Perveaux - 1. alprojekt

PhD hallgató, University of Montpellier
2014.01.06-2014.01.12
Feladat: kutatói együttműködés

Shigeki Akiyama - 1. alprojekt

University of Tsukuba, Tsukuba, Japán
2014.03.01-2014.04.30
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében olyan kevéssé ismert kapcsolatok vizsgálata, amelyik aritmetikai algoritmusokkal általánosságban foglalkozik, vizsgálja azok invariáns mértékeit és természetes általánosításait, valamint a periodikus pályák részletes leírását. Az általánosított helyiértékes számábrázolás, az irracionális szöggel való elforgatás és a magasabb dimenziós lánctörtek vizsgálata. Pontosabban olyan, a számelméletben előforduló ön-reprodukáló struktúrák vizsgálata, amelyek esetén lehetőség van a hozzájuk tartozó dinamikus rendszer periódusának elemzésére. A kutatás célja ergodelméleti indíttatású számelméleti eredmények bizonyítása a dinamikus rendszerek elméletéből kölcsönzött ötletekkel.

Dr. Borbély Sándor - 1. alprojekt
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
2014.03.01-2014.05.31.
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében tudományos kollaboráció indítása a „Molekuláris rendszerek nemadiabatikus folyamatai” témában. Ez magában foglalja mind a természetes, mind pedig a lézerrel indukált nemadiabatikus folyamatok vizsgálatát. A feladat elvégzéséhez számítógépes program megírása és annak alkalmazása is szükséges. Ezen felül tudományos előadások megtartására is sor kerül a Debreceni Egyetemen.

Davide Elio Ciucci - 1. alprojekt
University of Milano-Bicocca, Milánó, Olaszország
2014.03.30-2014.04.11
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében közös kutatómunka végzése (Aszalós Lászlóval, Csajbók Zoltánnal, Kádek Tamással és Mihálydeák Tamással) a következő területen: az életlen halmazok elméletének általánosításai; az általánosítás során létrejött rendszerek halmazelméleti, algebrai és logikai tulajdonságai; a parciális approximációs tér sajátosságai; az életlen halmazok elméletének használata a logikai rendszerek felépítése során; az életlen halmazok elméletére támaszkodó logikai modellek és a következményreláció vizsgálata; korrelációs klaszterezés az életlen halmazok elméletében.

Oleksandr Chernyak - 2. alprojekt
Professzor, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2013.06.17-2013.06.30
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében bonyolult hálózatok matematikai modellezése, különös tekintettel a rendszer működését leíró matematikai modellek felépítésére és a rendszerek jellemzőinek a meghatározására.  A matematikai modell alkalmazhatósága lehetőségeinek vizsgálata. A kutatócsoport tagjainak bevonása a kutatásokba és a kutatások eredményeiből előadások tartása.

Wolfgang Schreiner  - 2. alprojekt
Johannes Kepler University Linz
2013.07.16-2013.08.15
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében bonyolult véges és végtelen forrású hálózatok matematikai modellezése, különös tekintettel a rendszer működését leíró matematikai modellek felépítésére és a rendszerek jellemzőinek a meghatározására. A modellezési feladatoknál a szuperszámítógép bevonása a rendszerjellemzők meghatározására. A kutatócsoport tagjainak bevonása a kutatásokba és a kutatások eredményeiből előadások tartása. A kutatások eredményeiről cikk előkészítése.

Ovidiu-Constantin Novac - 2. alprojekt
University of Oradea
2013.11.22-2013.12.22
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében bonyolult hálózatok matematikai modellezése és megbízhatósági vizsgálatai.  A megbízhatósági feladatoknál különböző kódolási rendszerek bevonása a rendszerjellemzők meghatározására. A kutatócsoport tagjainak bevonása a kutatásokba és a kutatások eredményeiből előadások tartása. A kutatások eredményeiről cikk előkészítése.

Patrick Wüchner - 2. alprojekt
University of Passau
2013.11.28-2013.11.30
Feladat: kutatói együttműködés, részvétel a 2013. november 29-én megrendezett projektszintű workshopon.

Dr. Dmitry Efrosinin- 2. alprojekt
Johannes Kepler University, Linz, Ausztria
2014.02.01-2014.02.28
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében bonyolult véges és végtelen forrású hálózatok matematikai modellezése, különös tekintettel a rendszer működését leíró matematikai modellek felépítésére és a rendszerek jellemzőinek a meghatározására. A modellezési feladatoknál algoritmikus megoldások bevonása a rendszerjellemzők meghatározására, majd ezt követően tervezési feladatok megfogalmazása. A kutatócsoport tagjainak bevonása a kutatásokba és a kutatások eredményeiből előadások tartása. A kutatások eredményeiről cikk előkészítése.

Alin Tisan - 5. alprojekt
Anglia Ruskin University
2013.09.01-2013.09.30
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 kódszámú Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig című projekt keretében több egészségi paramétereket mérő eszközökből és egy mobil eszközből álló hibrid hálózat prototípusának megvalósítása és tesztelése. A páciensektől begyűjtött információból következtetéseket lehet levonni a páciens aktuális egészségi állapotáról. Cél egy költséghatékony, rugalmas és megbízható vezeték nélküli szenzorhálózat keretrendszer tervezése, kivitelezése és tesztelése. Hardware vezeték nélküli szenzorhálózatokkal keretrendszerének implementációja. Interfészek részletes tervezése (a különböző hardver és szoftver alkotórészek közötti interfészek részletes tervezése). Egy publikáció előkészítése.

Claudiu-Ionel Lung  - 5. alprojekt
Kolozsvári Műszaki Egyetem
2013.09.01-2013.09.30.
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 kódszámú Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig című projekt keretében több egészségi paramétereket mérő eszközökből és egy mobil eszközből álló hibrid hálózat prototípusának megvalósítása és tesztelése. A páciensektől begyűjtött információból következtetéseket lehet levonni a páciens aktuális egészségi állapotáról. Cél egy költséghatékony, rugalmas és megbízható vezeték nélküli szenzorhálózat keretrendszer tervezése, kivitelezése és tesztelése. A különböző komponensek és a rendszer integrációja. A komponensek és a rendszer tesztelése. Minden komponens külön is tesztelve lesz és az integráció során specifikus teszteket is végre kell hajtani. Egy publikáció előkészítése. 

Sebestyén-Pál György - 5. alprojekt
Professzor, Kolozsvári Műszaki Egyetem
2013.09.01-2013.09.30.
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 kódszámú Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig című projekt keretében több egészségi paramétereket mérő eszközökből és egy mobil eszközből álló hibrid hálózat prototípusának megvalósítása és tesztelése. A páciensektől begyűjtött információból következtetéseket lehet levonni a páciens aktuális egészségi állapotáról. Cél egy költséghatékony, rugalmas és megbízható vezeték nélküli szenzorhálózat keretrendszer tervezése, kivitelezése és tesztelése. A mobil eszközök feltétel nélküli szabad mozgási lehetőséggel adódóan különböző kommunikációs lehetőségek stabilitásának a vizsgálata. Külön kutatás a szenzorhálózat és a mobil eszköz közötti kommunikációs protokollt illetően. Egy megbízható vezeték nélküli szenzorhálózat keretrendszer tervezése. Egy publikáció előkészítése.

Tata Subba Rao - 5. alprojekt
Professzor
2013.09.02-2013.11.29
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében  az 5. alprojekt témájában  kutatások végzése. Az időben és térben zajló sztochasztikus folyamatok modellezése nagyban hozzájárul az internet, különösen a szenzorok működésének megértéséhez.  A tér-idő paraméterekkel rendelkező adatok statisztikai vizsgálata frequencia tartományban lehetőséget nyújt paraméterek becslésére is. Ehhez szükség van új kutatási eredményekre, amelyek alapján már egy cikk tudományos folyóirathoz benyújtásra került és további eredmények közlése is várható.

Haller Piroska - 5. alprojekt
Docens, Petru Maior Egyetem
2014.01.01-2014.03.31
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a Tárgyak Internete alprojekt keretében szenzor és más folyamatirányítási rendszerek számára a különböző csomagkapcsolt kommunikációs csatornákon (huzalos, valamint vezeték nélküli alacsony, illetve nagy hatótávolságú kommunikációs technikák) a létező késleltetési hatások elemzése és a szükséges küszöbfeltételek beazonosítása. IPv4/IPv6 hálózatokon keresztül továbbított időérzékeny jelforgalmak elemzése. Az FIRST/IoT alprojekt munkájában való aktív részvétel (publikáció, szeminárium).

Márton Lőrinc  - 5. alprojekt
Docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
2014.01.01-2014.01.30
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a Tárgyak Internete alprojekt keretében robot és egyéb szenzor rendszerek különböző kommunikációs csatornákon (vezeték nélküli alacsony hatótávolságú kommunikációs technikák) keresztüli távfelügyeletének elemzése, modellezése. IPv4/IPv6 hálózatokon keresztül továbbított vezérlő jelek forgalma,  hibamentességének és érzékenységének elemzése. Az FIRST/IoT alprojekt munkájában való aktív részvétel (publikáció, szeminárium).

Sándor Hunor - 5. alprojekt
PhD hallgató, Petru Maior Egyetem
2014.01.01-2014.10.31
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a Tárgyak Internete alprojekt keretében mobil robot és egyéb szenzor rendszerek különböző kommunikációs csatornákon (vezeték nélküli alacsony hatótávolságú kommunikációs technikák) keresztüli vezérlésének modellezése, kialakítása. IPv4/IPv6 hálózatokon keresztül továbbított vezérlő jelek forgalma,  hibamentességének és érzékenységének elemzése. Az FIRST/IoT alprojekt munkájában való aktív részvétel (publikáció, szeminárium).

Szántó Zoltán - 5. alprojekt
PhD hallgató, Kolozsvári Műszaki Egyetem
2014.01.01-2014.02.28
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a Tárgyak Internete alprojekt keretében robot és egyéb szenzor rendszerek különböző kommunikációs csatornákon (vezeték nélküli alacsony hatótávolságú kommunikációs technikák) keresztüli távfelügyeletének és vezérlésének elemzése. IPv4/IPv6 hálózatokon keresztül továbbított vezérlő jelek forgalmának elemzése. Az FIRST/IoT alprojekt munkájában való aktív részvétel (publikáció, szeminárium).

Vajda Tamás - 5. alprojekt
Tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
2014.01.01-2014.01.31
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a Tárgyak Internete alprojekt keretében különböző kommunikációs csatornákon (huzalos, valamint vezeték nélküli alacsony, illetve nagy hatótávolságú kommunikációs technikák) szenzor hálózatok forgalmának elemzése, modellezése. Alacsony sebességű IPv4/IPv6 hálózatokon keresztül továbbított időérzékeny jelek börsztös forgalmának elemzése. Az FIRST/IoT alprojekt munkájában való aktív részvétel (publikáció, szeminárium).

Dr. Nikolai Leonenko - 5. alprojekt
Cardiff University, Cardiff, Egyesült Királyság
2014.03.01-2014.03.31
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében a gömbi sztochasztikus mezők kutatása, mely a világméretű informatikai hálózatok modellezésének elengedhetetlen feltétele. Az idősoranalízís sztenderd módszereihez képest igen nagy különbség, hogy a gömb, mint kompakt halmaz kezelése igen mély matematikai ismereteket tételez fel. A jelen kutatás témája olyan matematikai eredmények elérése, amelyek nemzetközi figyelemre is számot tartanak, publikációkban megjelennek és felhasználhatók a különféle alkalmazások területén is.

Marian-Cosmin Salavat - 5. alprojekt
“Politehnica” University of Timisoara, Temesvár, Románia
2014.03.01-2014.04.30
Feladat: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 projekt keretében kutatás folytatása a következő témában: a szenzor eszközök az energia, a feldolgozási és a kommunikációs kapacitás tekintetében korlátosak. A hagyományos hálózatokkal ellentétben, a szenzor csomópontok felhasználása könnyen hozzáférhető területeken történik, ami a fizikai támadás veszélyét hordozza magában. A szenzor hálózatok közvetlenül kommunikálnak a környezetükkel és a felhasználókkal. Ez újabb biztonsági problémákat vet fel. Ezek alapján megállapítható, hogy a létező biztonsági mechanizmusok nem megfelelőek ilyen helyeken és újabb ötletek szükségesek. Az újabb problémák új kutatásokat igényelnek és a hálózati biztonság terület újragondolását teszik szükségessé az alapoktól kezdve. Be kell azonosítani a biztonsági kihívásokat ezekben a hálózatokban, meg kell vizsgálni a szenzor hálózatok legkorszerűbb biztonsági megoldásait, valamint fel kell térképezni a kutatás későbbi irányait. A kutatás számára megfogalmazódó biztonsági kihívások közé tartoznak a kulcs meghatározás és jogosultság beállítás, a titkosság, az azonosítás, a titoktartás, a DoS típusú támadásokkal szembeni megbízhatóság, a biztonságos routing és a csomópont megfigyelés problémák. Meg kell valósítani a magasabb szintű biztonsági szolgáltatásokat a vezeték nélküli hálózatokban.